STUDII DE TEREN:

Studii topografice

Studii geotehnice

PROIECTARE DRUMURI, PODURI ȘI PARCĂRI:

Studii de fezabilitate tehnico-economică

Proiecte tehnice de reparații curente, consolidări și modernizări

Detalii de execuție

Asistență tehnică în domeniu 

PROIECTARE URBANISTICĂ:

Planuri urbanistice zonale (PUZ)

Planuri urbanistice de detaliu (PUD)

Proiectare de sistematizare

Proiectare de arhitectură

PROIECTARE STRUCTURI CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRO-ZOOTEHNICE:

Proiecte de case, vile, case de vacanță, blocuri de locuințe, clădiri de birouri și comerciale, hoteluri, pensiuni

Proiecte de hale industriale, depozite

Proiecte de hale zootehnice, hale de producție agricolă, construcții anexe

Proiecte de construcții speciale

PROIECTAREA INSTALAȚIILOR EDILITARE:

Proiecte de instalații termice

Proiecte de instalații sanitare

Proiecte de instalații electrice

PROIECTAREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE:

Proiectare rețele de alimentare cu apă

Proiectare rețele de canalizare

Proiectare stații de epurare