PROIECTARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE:

Locuințe zona Centralã Galați

Locuințe zona strada Brãilei

Locuințe Cartier I.C.Frimu

Locuințe Piața Siderurgiștilor

Locuințe Micro 39 C

Locuințe 555 ap. în zona Falezã – Port

Locuințe 567 ap. Cartier Dunãrea

Locuințe oraș Tg. Bujor

Locuințe Tecuci Județul Galați

Locuințe comuna Ghidigeni

Locuințe comuna Pechea

Locuințe Siderurgiștilor vest, Bloc Dafin

Cãmine nefamiliști CFR Galați

Cãmine nefamiliști ICMS Galați

Locuințe Mazepa, Bloc Pescãruș și Gorun ,locuințe Dunãrea

Locuințe str. Brãilei

Locuințe Mazepa II

PROIECTARE INSTITUȚII PUBLICE:

Sediul Unitãții de Justiție Galați

Sediul Navigației Fluviale Române Galați

Sediul Banca Comercialã Galați

Sediul ASIROM Galați

Sediul Tribunal Galați

Sediul Banca Agricolã Galați

Sediul Vamã Giurgiulesti Galați

 Sediul S.R.I. Galați

 Sediul Filiala CEC Tecuci

 Sediul Camera de Comert și Industrie Galați

Sediul Banca de credit BANKOOP Galați

 Sediul ASIROM Tecuci

 Complex Muzeal Științele Naturii

 L.T.E. Cartier Siret

 L.T.E Parc Industrial Galați

PROIECTARE REȚELE EDILITARE ȘI AMENAJARE CĂI NAVIGABILE:

Alimentare cu apã, canalizare (menajerã, fluvialã, bazin retenție)

Alimentare cu apã Tecuci

Rețele canalizare și stație epurare Ghidigeni

Stație de epurare comuna Nicorești

Alimentare cu apã Nicorești (7 sate)

Colector canalizare și stație de epurare comuna Corod

Construcție sistem canalizare Frumușița

Canalizare + Stație de epurare comuna Smârdan, Județul Tulcea

Canalizare + Stație de epurare comuna Tulucești

Consolidare mal Plaja Dunãrii

Consolidare mal Faleza Dunãrii – Țiglina

PROIECTARE DRUMURI, PODURI, PASAJE:

Reabilitare drumuri Str. Obcina Mare și Str. Strămoșilor, sector 6, București

 Modernizare Strada Brăilei

 Zona Metro, Galați

Reabilitare Strada Anghel Saligny, Galați

Reabilitare Strada Tecuci, Galați

Pasaj superior Galați – Larga

Reabilitare drumuri și poduri pe DN 2L (Pod km 31 + 800, Pod Tișița – Panciu)

Soveja – Lepsa km 51 + 00, km 56 + 800,km 73 + 00, km 73 + 500, km 74 + 00)

Consolidare și refacere drum Județean DJ205M (15 km) Nistorești – Herãstrãu – Brãdețu

Refacere drumuri DJ 251 Valea Mãrului, Smulți, Dc16 Bujor, Lunca Jorãști – Rãdești, Dj255 km 46 + 720 Fârtãnești, Valea Rea, comuna Nicorești, Hornicea Loc. Rogojeni

Modernizare linii de tramvai str. Oțelarilor, str. Stadionului – str. Frunzei – str. Gh. Asachi, Galați

DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PEISAGISTICĂ:

PUZ restructurare urbană – modernizare Str. Traian între Metro și Str. Brăilei

 PUZ Movileni

Amenajare parc Micro 18

Modernizare Parc Eminescu

Amenajare urbanistică și reabilitare infrastructură Strada Brăilei

STUDII SPECIALIZATE:

Studiu de sistematizare teritorialã

Verificare compactare teren fundare locuințe Str. Egalitătii, cartier I.C. Frimu, Bloc Pescăruș, locuințe Dunărea

Studiu privind asigurarea condițiilor de sigurantă în contextul Schengen pentru Biroul Vamal Giurgiulești

Studiu de comportare în timp a clădirilor